Home » Newsroom » ATEX-seminarreeks vindt grote belangstelling

ATEX-seminarreeks vindt grote belangstelling

Veel poeders en stoffen kunnen bij onjuiste behandeling stofexplosies veroorzaken – soms met catastrofale gevolgen. Daarom is er vanuit de industrie veel belangstelling voor onze seminars over “Explosiebeveiliging, ATEX en poedertransport” die VOLKMANN regelmatig organiseert. In de loop der jaren zijn al 59 evenementen georganiseerd en in totaal hebben al meer dan 1000 deelnemers aan deze seminars in Soest (Duitsland) deelgenomen.

Een centraal onderwerp van het ATEX-seminar is elektrostatische op- en ontlading, die om verschillende redenen kan optreden bij de behandeling van poeders en bulkmaterialen, en waaraan speciale aandacht moet worden besteed bij pneumatische materiaalbehandeling. De oorzaken zijn voor de exploitant van de installatie en zijn personeel soms moeilijk te herkennen, en al te vaak wordt het probleem pas ontdekt nadat zich een ongeval heeft voorgedaan.

Een centraal thema van het ATEX-seminar is elektrostatische op- en ontlading, die om verschillende redenen kan optreden bij het hanteren van poeders en bulkmaterialen, en waaraan speciale aandacht moet worden besteed bij pneumatische materiaalbehandeling. De oorzaken zijn voor de exploitant van de installatie en zijn personeel soms moeilijk te herkennen, en maar al te vaak wordt het probleem pas ontdekt nadat zich een ongeval heeft voorgedaan.

De ATEX-seminars behandelen de oorzaken en bronnen van gevaar en geschikte tegenmaatregelen. De sprekers behandelen elektrostatische ontlading uitvoerig in theorie, praktijk en met demonstraties.

VOLKMANN heeft zich al heel vroeg beziggehouden met explosiebeveiliging in vacuümtransport en heeft samengewerkt met vooraanstaande deskundigen. De zo opgedane kennis is verwerkt in de optimalisering van producten en was ook de initiatiefnemer van de ATEX-seminarreeks, die sinds 2001 regelmatig bij Volkmann GmbH in Soest wordt gehouden.

De seminars worden momenteel alleen in het Duits gehouden. Vanwege de grote belangstelling voor onze ATEX-seminars wijzen wij u op de volgende data op 30/31 januari en 01/22 februari 2023. De deelnemersplaatsen zijn beperkt en vaak snel volgeboekt – vroeg boeken is dus aan te raden als u geïnteresseerd bent.

Meer informatie en data vindt u op www.volkmann.nl/service/seminars-en-opleidingen/