Home » Service » Onderhouds- en inspectiecontract

Onderhouds- en inspectiecontract

Wanneer u een systeem of machine van Volkmann GmbH koopt, hebt u een kwaliteitsproduct aangeschaft. Deze systemen zijn vaak een belangrijke schakel in de procesketen. Met regelmatige inspectie en onderhoud kunt u risico’s zoals stilstand en storingen beperken. Tegelijkertijd wordt de levensduur van het systeem verlengd. Als problemen vroegtijdig worden herkend, zijn de onderhouds- en reparatiekosten vaak aanzienlijk lager dan wanneer defecten te laat worden ontdekt.

Een onderhouds- en inspectiecontract met Volkmann GmbH biedt u aanzienlijke voordelen bij de planning en organisatie van regelmatige inspecties. Onze klanten vertellen ons ook dat dit hun interne processen aanzienlijk vereenvoudigt, bijvoorbeeld tussen productie-, onderhouds- en inkoopafdelingen.

De inspectie door Volkmann GmbH omvat het vaststellen en documenteren van de werkelijke toestand van uw machine/installatie. Dit omvat onder andere:

  • Testen op goede werking en veilige toestand
  • Testen op continue aarding
  • Controle op tekenen van slijtage en lekkage
  • Aanbeveling voor noodzakelijke maatregelen

Onderhoud door Volkmann GmbH omvat alle noodzakelijke werkzaamheden aan de installatie/machine om de doelconditie zoveel mogelijk te herstellen. Dit omvat:

  • Controle en, indien nodig, optimalisatie van de instellingen
  • Registratie van meetwaarden
  • Vervangen van versleten componenten
  • Testdraaien na onderhoud

Bijkomende voordelen zijn:

  • Training voor operators en onderhoudspersoneel
  • Probleemoplossing (ter plaatse en online)

Met een contract garanderen wij u een optimale service voor uw installaties en machines. De werkzaamheden worden altijd uitgevoerd door eigen, speciaal opgeleid servicepersoneel van Volkmann GmbH.

Service Hotlines:

VOLKMANN GmbH (duitsland): wereldwijde ondersteuning voor serviceverzoeken

VOLKMANN Verkoopkantoor NL (Nederland – NL-7006 LV Doetinchem):

VOLKMANN UK Limited (Groot-Brittannië): die Groot-Brittannië en Ierland bedienen

VOLKMANN France sarl (Frankrijk)

VOLKMANN Japan K.K. (Japan)